Autor

Krzysztof Fiech

Doradca, trener i mentor sprzedaży. Precyzuje i koryguje nieefektywne zachowania sprzedażowe sprzedawców, handlowców i przedstawicieli handlowych. Efektem jest zdecydowany wzrost zysku dzięki zwiększeniu wyników w newralgicznych dla działania i rozwoju firm obszarach: wartości sprzedaży, wielkości sprzedaży i portfelu rentownych klientów.

Praktyk

Doświadczony handlowiec, menedżer i przedsiębiorca.

To efekt kilkudziesięciu lat pracy na wszystkich poziomach stanowisk sprzedażowych i menedżerskich:

  • osobiście sprzedawał dla kilkunastu branż, a jako mentor sprzedaży konsultował sprzedaż w kilkudziesięciu branżach,
  • był jednym z dwóch najefektywniejszych w korporacji zatrudniającej 4000 handlowców i przedstawicieli handlowych,
  • jako senior menedżer i dyrektor sprzedaży przez szereg lat zarządzał zespołem finalnie ponad 650 handlowców i menedżerów,
  • założyciel firmy doradczo-szkoleniowej Toptrade, w ramach której od ponad 20 lat dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem,
  • przeprowadził osobiście ponad 2000 dni szkoleń i warsztatów zamkniętych dla ponad 700 firm (B2B i B2C) z kilkudziesięciu branż oraz kilka tysięcy godzin doradztwa i mentoringu sprzedażowego,
  • kilkunastoletnia współpraca z wieloma firmami potwierdza wysoką efektywność proponowanych rozwiązań.

Autor

Badań i strategii

Autor ogólnopolskich, ponadbranżowych badań porównujących teoretyczną wiedzę handlowców i menedżerów z ich rzeczywistymi zachowaniami sprzedażowymi. Sprecyzował, które z zachowań drastycznie obniżają zyskowność firm. Wnioski opublikowano w wydawanym przez Szkołę Główną Handlową czasopiśmie naukowym „e-mentor” (4/2019). Jest autorem metody Kluczowej Kompetencji Sprzedażowej, będącej podstawą strategii istotnie zwiększającej rentowność firm.

Autor książki: „SPRZEDAŻ. Jak podwoić efektywność.” Porządkuje w niej fundamentalny dla zyskowności firm obszar kontaktu z klientem. Przedstawia sprawdzone na polskim rynku know-how skutecznej rozmowy handlowej. Wskazuje, krok po kroku, jak przy tej samej liczbie kontaktów sprzedażowych podwoić zysk – głównie dzięki zwiększeniu wartości sprzedaży, wielkości sprzedaży oraz liczby rentownych klientów. Książka jest dostępna na stronie: https://www.krzysztoffiech.pl 

Wykształcenie

Handlowe, psychologiczne i biznesowe

Ma akademickie wykształcenie handlowe, psychologiczne i biznesowe. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach (Wydział Handlu), Akademii Leona Koźmińskiego (Psychologia biznesu dla menedżerów) oraz Instytutu Nauk Ekonomicznych w Polskiej Akademii Nauk (doktoranckie studia z ekonomii i studia biznesowe Executive DBA). Nominowany do Godła „Orzeł Sukcesu” Akademii Leona Koźmińskiego. Trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. W uznaniu jakości szkoleń dwukrotnie przyznano jego firmie Godło „Organizator Szkoleń Najwyższej Jakości”. Firma była również wielokrotnie pozytywnie weryfikowana pod kątem wysokiego standardu jakości usług doradczo-szkoleniowych (MSUES i DEKRA).

Go to top